Stemwijzer Utrechtse Gemeenteraadsverkiezingen

door | 13 maart 2018 | Nieuws

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Gelukkig zijn er ondertussen verschillende stemwijzers verschenen. Klik hier voor de stemwijzers van Mijnstem, Kieskompas of Vidius. Wij zouden Feminer niet zijn als we het emancipatiebeleid van alle deelnemende Utrechtse partijen niet inzichtelijke zouden maken. Dit hebben we gedaan door een ranglijst te maken van plek 1 tot en met 5.* 1. De positie van meest vooruitstrevende partij op het gebied van emancipatie van verschillende groepen wordt gedeeld door een vijftal partijen. Zij noemen allemaal specifieke middelen om diversiteit en de emancipatie van verschillende groepen te bevorderen. Over de vraag of deze middelen effectief zijn, mag je natuurlijk zelf een oordeel vellen.
  • De Piratenpartij stelt voor om een Wethouder voor Seksuele- en Genderdiversiteit aan te stellen (zie met name p. 7-9 van hun partijprogramma).
  • Evenwicht is een voorstander van anoniem solliciteren en verklaart: “Wij geloven in een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, krijg je die gelijke kansen op de arbeidsmarkt niet op de manier waarop het nu gaat, dan moet je niet schromen om te experimenteren met andere manieren”.
  • De PvdD heeft het expliciet over het voeren van een krachtig emancipatiebeleid, door het investeren in projecten bij onder andere scholen, sportverenigingen en zorginstellingen (zie met name p. 22).
  • DENK noemt onder andere het aanstellen van diversiteitsmanagers bij de gemeentelijke organisaties (zie met name p. 8-9 van hun partijprogramma).
  • PvdA verklaart het volgende: “De gemeente Utrecht zet zich actief in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen, bijvoorbeeld als het gaat om sollicitaties of gelijke betaling (zie met name p. 15-18 van het partijprogramma).
2. Deze partijen leggen vooral de nadruk op sociale ongelijkheid tussen verschillende groepen.
  • ChristenUnie stelt: “Organisaties die zich hard maken voor gelijke behandeling en het terugdringen van segregatie worden (financieel) gesteund en gefaciliteerd, evenals kleinschalige bewonersinitiatieven die ontmoeting in de buurt stimuleren.”
  • GroenLinks schrijft zelf op hun site: “GroenLinks werkt samen met mensen en ondersteunt organisaties die de veelkleurigheid van de stad vertegenwoordigen: migrantenzelforganisaties, vluchtelingengroepen, activisten die strijden voor gelijke rechten.” Hierbij legt GroenLinks ook vooral de nadruk op intersectionaliteit.
  • Student & Starter vermeldt expliciet het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt (zie met name p. 11).
3. D66 gebruikt niet specifiek het woord emancipatie, maar wil van Utrecht wel een mensenrechtenstad maken (zie p. 78-80 van hun verkiezingsprogramma). 4.Partijen zonder specifiek emancipatiebeleid: 5. PVV is een voorstander van een volledige stop op het diversiteitsbeleid. * Deze ranglijst is gebaseerd op eigen onderzoek. Indien je benieuwd bent naar de precieze bewoording van de partijen, lees dan vooral zelf hun partijprogramma’s nog een keer goed door. Een link naar de partijprogramma’s is de vinden bij iedere partijnaam.
Myra Bledoeg

Myra Bledoeg

Meer lezen?

De diepte in

Gouden tips

Meningen

Rolmodellen