Lesje geschiedenis: de tweede feministische golf

by | Jun 1, 2020 | De Diepte In

De tweede feministische golf vond plaats tussen 1960 en 1980. In 1955 zorgde Corry Tendeloo er al voor dat vrouwen niet meer als handelingsonbekwaam werden gezien. Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling was, was gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog lang geen feit. Aan het begin van de tweede feministische golf had slechts 16% van de vrouwen een betaalde baan en waren er nauwelijks kinderopvangvoorzieningen. En áls vrouwen al betaald kregen voor het werk, was dat over het algemeen minder dan wat op het loonstrookje van de man stond.

Het is waarschijnlijk al een poosje geleden dat jij je laatste geschiedenisles gehad hebt. Dat neemt niet weg dat het nog steeds belangrijk is en we er iets van kunnen leren. In het tweede artikel in deze reeks kijkt Feminer naar de tweede feministische golf, waarin economische zelfstandigheid, deelname aan hoger onderwijs en seksuele bevrijding centraal staan. Hoe hebben deze ontwikkelingen bijgedragen aan meer gendergelijkheid op de werkvloer?

Baas in eigen buik

Een belangrijk strijdpunt van de tweede feministische golf was de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en betaalbare crèches. De tweede feministische golf begon met de oprichting van de Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) door Joke Smit. Een jaar later werd Dolle Mina opgericht. Beide groepen maakten zich sterk voor onder andere de afschaffing van wettelijke discriminatie van vrouwen, kinderopvang, vrouwenarbeid en keuzevrijheid bij abortus.

De Dolle Mina’s trokken de aandacht door middel van opvallende acties. De bekendste actie blijft hun protest seksuele bevrijding met de bekende leus ‘Baas in eigen Buik’ – een uitdrukking die nog altijd veel wordt gebruikt. Met deze actie streden feministen voor het recht op abortus en anticonceptie, en met succes.

Indirect draagt deze seksuele bevrijding bij aan de carrièremogelijkheden van vrouwen. Zij hebben namelijk nu de mogelijkheid om zélf de keuze te maken of en wanneer zij kinderen krijgen. Ook vrouwen die wel kinderen hadden, konden langer blijven doorwerken door de komst van meer en goedkopere kinderopvang. Zo was de man niet de enige kostwinner in huis. Deze economische zelfstandigheid is erg belangrijk voor de emancipatie van de vrouw.

Seksuele bevrijding droeg indirect bij aan de carrière-kansen van vrouwen

Educate yourself

Ook de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs zorgde voor veel verandering. Na het basisonderwijs gingen veel vrouwen naar de huishoudschool waar zij opgeleid werden tot huismoeder. Toch wilden veel vrouwen meer uit het leven halen, zo was het veel gelezen artikel ‘het onbehagen van de vrouw’ van Joke Smit heel herkenbaar. Er ontstond een beweging van vrouwen die verandering wilde op gebied van scholing.

Op 1 augustus 1968 werd de ‘Mammoetwet aangenomen’, die zorgde voor de afschaffing van de huishoudschool en de introductie van het voortgezet onderwijs zoals wij dat nu kennen, met een mavo, havo en vwo. Hierdoor konden vrouwen langer doorstuderen en werden de mogelijkheden na hun opleiding uitgebreid. Zo kwamen zij een stapje dichterbij de baankansen van de man.

En nu?

Deze ‘stapjes’ uit het verleden hebben gezorgd voor de grote veranderingen die we nu zien ten opzichte van 100 jaar geleden. Toch blijft het tot op de dag van vandaag nodig om nog meer stappen te zetten op weg naar een toekomst waarin gender geen rol speelt in carrièrekeuzes en-mogelijkheden.

Meer feministische geschiedenis?
Lees dan ook onze artikelen over de eerste, derde en vierde golf!

Sollicitatiegesprek? Eerst je haar steilen

Haardiscriminatie op de werkvloer komt bij zwarte vrouwen nog te vaak voor. We zochten uit waar dat vandaan komt én wat ertegen te doen is.

Waarom onze pensioenkloof bovenaan de Europese ranglijst staat (en hoe we hem kunnen dichten)

Hoe groot is onze pensioenkloof en hoe kunnen we deze dichten? Wij vroegen het Anna van Vliet, communicatie- en activatiespecialist bij Aegon Cappital.

Wat als vrouwen de dienst uitmaakten? De Mosuo-stam laat het zien

De Mosuo-stam is een van de laatste matriarchale volkeren op aarde, vrouwen hebben het daar voor het zeggen. En daar kunnen wij nog heel wat van leren.

De investeringskloof ontleed: girls just wanna have funding

Het aantal vrouwelijke ceo’s is met 30% gestegen, maar ‘women owned businesses’ krijgen nog geen 2% van de het investeringsgeld toe. Feminer zocht uit waarom we nog steeds met deze investeringskloof kampen.

Laat me je eens uitleggen wat mansplaining écht betekent

Feminer ging op zoek naar de nuance rondom mansplaining. Hoe schadelijk is het? En wat is de grens tussen mansplaining en explaining? Wij vroegen een expert het hemd van het lijf.

Lydian Vandermaelen

Lydian studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen. Haar nieuwsgierige blik en oog voor detail maken haar een waardevolle en betrouwbare toevoeging aan het team.

Vers van de Pers