Loonkloof = Loonroof

Loonkloof = Loonroof

Het verschil tussen het gemiddelde uurloon van mannelijke werknemers en vrouwelijke werknemers wordt aangeduid als de loonkloof. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 14% minder per uur dan mannen. Het verschil in uurloon is per sector anders, in het bedrijfsleven...