vrouwen media

Maak Plaats in de Pers

Vrouwen zijn anno 2023 nog stééds ondergerepresenteerd in de Nederlandse nieuwsmedia: tijdens de laatste meting was slechts 28% van de mensen in de media vrouw. Mensen van kleur werden nog slechter gerepresenteerd: de teller stond op 10%, waarvan maar 21% vrouw. En áls vrouwen al in het nieuws voorkomen, is dat meestal vanwege hun privéleven of rol in het gezin, in plaats van hun professionele expertise. Van de mensen die in het nieuws als expert werden gepresenteerd, was 22% vrouw.

En ja, dat is een probleem. Want hoewel vrouwen in Nederland allerlei functies en sectoren veroveren, blijft dit beeld in de media uit. Zo worden ons rolmodellen onthouden en blijven genderstereotypen in stand. Het gevolg? Meisjes die deze rollen alleen door witte mannen vervuld zien worden, moeten de emancipatie van fornuis tot CEO zélf uitvinden.

Dat dit inderdaad problematisch is, ziet het medialandschap zelf ook. Er is al van alles gezegd en geschreven over de onderrepresentatie van vrouwen in nieuwsmedia. De één legt de bal bij vrouwen zelf, de ander legt ‘m terug bij de redacties. Maar echte verandering blijft uit.

Daarom zocht Feminer van 6-10 maart uit: hoe zorgen we voor een betere representatie van vrouwen in de media? En wie zijn er aan zet?

Kom jij naar ons campagne evenement?

Panelgesprek Vrouwen in de Media

Op 8 maart organiseren we namelijk een interactieve paneldiscussie met mediamakers in het vernieuwde Beeld & Geluid.

Wist je dat:

Slechts 22%

van de mensen die in het nieuws als expert werden gepresenteerd, vrouw was?

Lees onze campagne artikelen:

Check onze campagnevideo hier: